Kadir Has Mix Yükleyici Animasyonu

Sıkça
Sorulan
Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

 • Burs İmkanları nelerdir?

  Üniversitemizle protokol imzalamış şirket ve kurum çalışanlarına %30 indirim uygulanmaktadır. Üniversitemiz mezunlarına yönelik ilgili burslar için lütfen enstitü sayfasını ziyaret ediniz.

 • Ders saatleri çalışan öğrenciler için uygun mudur?

  Programın ders saatleri, dersi verecek profesyonellere ve akademisyenlere, aynı zamanda üniversite yönetmeliklerine bağlı olarak belirlenecektir. Olabildiğince, profesyonel alandan katılacak çalışanların katılımına uygun saatlere göre düzenlenmesi öncelikli olmaktadır. Ders saatleri ve ders programı dönem başlamadan önce belirlenmektedir.

 • Programın eğitim dili nedir?

  Program derslerinin tamamı İngilizce olarak verilmektedir.

 • Başvuru sırasında YDS ya da eşdeğer bir İngilizce Yeterlilik Belgesi olmadan başvuru yapılabilir mi?

  Doktora programları ve tüm yüksek lisans programlarına başvuru yapacak olan adayların YDS ya da eşdeğeri belge ibraz etmeleri gerekmektedir. Sadece program dili Türkçe olan Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında YDS ya da eşdeğeri belge zorunluluğu bulunmamaktadır.

 • İngilizce Yeterlik Belgesi olmayan adaylar için, YDS eşdeğeri olarak düzenlediğiniz İngilizce sınavınız var mı?

  İngilizce dil belgesi olmayan Yüksek Lisans adayları, üniversitemizin İngilizce Yeterlik Sınavı’na girebilir ve alacakları puanı YDS eşdeğeri olarak kullanabilirler. Bu sınava girmek isteyen adayların başvuru tarihleri aralığında “Online Başvuru” formunu doldurmuş ve başvuru esnasında “İngilizce Yeterlik Sınavı’na girmek istiyorum” seçeneğini işaretlemiş olmaları gerekmektedir. Sınav ile ilgili detaylar sınavdan birkaç gün önce tarafınıza e-posta ile gönderilecektir. KHAS İngilizce Yeterlik Sınavı linki ile sınav hakkında bilgiye ve sınav örneğine erişim sağlayabilirsiniz. Üniversitemizde yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı sadece Yüksek Lisans için geçerlidir. Bütünleşik doktora ve doktora başvurularında bu sınav kabul edilmemektedir.

 • Programın asgari tamamlama süresi kaç dönemdir?

  Programı tezsiz tamamlamak isteyen öğrenciler için asgari eğitim süresi 2 dönemdir. Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, yabancı dil hazırlık sınıfı ve bilimsel hazırlık süresi hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir. Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla, en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

 • Program hangi bölümlerden mezun adaylar için uygundur?

  Kullanıcı Deneyimi Tasarımı programı disiplinlerarası bir çalışma alanı sağladığından, program her alandan katılımcıların kullanıcı deneyimi alanında bilgi kazanmasına yönelik hazırlanmıştır. Dolayısıyla program, mühendislik, doğa bilimleri, fen bilimleri ile her türlü sosyal bilim alanlarından lisans mezunu adaylar için uygundur.

 • Program'a katılım ücreti ne kadar?

  Tüm Tezsiz Yüksek Lisans Programları: 25.000,00 TL
  http://sgs.khas.edu.tr/2933/ucretler

 • Diğer sorular için:

  http://sgs.khas.edu.tr/2937/sikca-sorulan-sorular