Kadir Has Mix Yükleyici Animasyonu

Sıkça
Sorulan
Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

 • Burs İmkanları nelerdir?

  Lisans eğitimini Kadir Has Üniversitesi’nde tamamlamış olan adaylara, yüksek lisans programları için %25 Öğrenim Ücreti İndirimi, HASMED üyelerine ise %30 Öğrenim Ücreti İndirimi uygulanmaktadır.

 • Ders saatleri çalışan öğrenciler için uygun mudur?

  Programın ders saatleri, dersi verecek profesyonellere ve akademisyenlere, aynı zamanda üniversite yönetmeliklerine bağlı olarak belirlenecektir. Olabildiğince, profesyonel alandan katılacak çalışanların katılımına uygun saatlere göre düzenlenmesi öncelikli olmaktadır. Ders saatleri ve ders programı dönem başlamadan önce belirlenmektedir.

 • Programın eğitim dili nedir?

  Program derslerinin tamamı İngilizce olarak verilmektedir.

 • Başvuru sırasında YDS ya da eşdeğer bir İngilizce Yeterlilik Belgesi olmadan başvuru yapılabilir mi?

  Program dili İngilizce olan Profesyonel (tezsiz) yüksek lisans programlar için adayların, YDS (min 65 puan) ya da eşdeğeri belge ibraz etmeleri gerekmektedir. İngilizce Sınavları Eşdeğerlik Tablosu için tıklayınız.

 • Programın asgari tamamlama süresi kaç dönemdir?

  Programı tezsiz tamamlamak isteyen öğrenciler için asgari eğitim süresi 2 dönemdir. Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, yabancı dil hazırlık sınıfı ve bilimsel hazırlık süresi hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir. Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla, en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

 • Program hangi bölümlerden mezun adaylar için uygundur?

  Kullanıcı Deneyimi Tasarımı programı disiplinlerarası bir çalışma alanı sağladığından, program her alandan katılımcıların kullanıcı deneyimi alanında bilgi kazanmasına yönelik hazırlanmıştır. Dolayısıyla program, mühendislik, doğa bilimleri, fen bilimleri ile her türlü sosyal bilim alanlarından lisans mezunu adaylar için uygundur.

 • Program'a katılım ücreti ne kadar?

  Detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Diğer sorular için:

  https://sgs.khas.edu.tr/tr/sikca-sorulan-sorular