Kadir Has Mix Yükleyici Animasyonu

Başvuru

Başvuru Takvimi için tıklayınız.

Başvuru Koşulları

Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Programı başvuruları hakkında;

  • Başvurular akademik takvimde belirtilen tarihlerde ve sadece online olarak yapılır,
  • Yapılan başvurular ilgili jüri tarafından değerlendirilir,
  • Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından onaylandıktan sonra başvuruların kesin kabulü gerçekleşir.

Kabul alan adaylar e-posta ile bilgilendirilmektedir. Başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için online başvuru formunda istenilen bilgilerin eksiksiz olarak sisteme girilmesi ve gerekli belgelerin doküman yükleme alanına PDF halinde yüklenmesi gerekmektedir. Başvuru tamamlandıktan sonra “Aday Başvuru Formu” gerekmektedir. Başvuru tamamlandıktan sonra çıktısı alınmalı ve tüm bilgiler kontrol edilerek, mülakata aday başvuru formu ile birlikte gelinmelidir.

Başvuru için gerekli belgeler;

  • Not çizelgesi (Transkript),
  • Diploma,
  • Denklik belgesi (Yurtdışındaki bir üniversiteden mezun olan TC uyruklu adaylardan istenmektedir).
  • Tezsiz yüksek lisans programları için ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) şartı aranmamaktadır.
  • Tüm yüksek lisans ve tüm doktora başvurularında YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) ya da eşdeğer belge zorunluluğu bulunmaktadır. YDS puanı minimum 65 olmalıdır (ya da eşdeğer belge; e-YDS, YÖKDİL, TOEFL).
  • Niyet mektubu adayın programa neden katılmak istediği, programa ve kariyerine ilişkin hedefleri, motivasyonları, beklentileri maksimum 1000 kelime olarak hazırlanmalıdır. Başvurulan program dili İngilizce ise İngilizce hazırlanması önerilir.
  • Referans mektubu online başvuru sırasında, aday tarafından referans olarak belirtilen e-posta adreslerine sistem tarafından link gönderilir. Referans olan kişiler bu e-postadaki linke tıklayarak referans yazabilirler. Referans yazıları tüm yüksek lisans ve doktora program başvurularında zorunludur.
Online Başvuru

Mülakat

Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Yüksek Lisans Programı başvuruları, ön başvurularının ardından program koordinatörlüğü tarafından yapılan mülakatlar neticesinde sonuçlandırılır.

Tasarım disiplinlerinden mezun adaylar için;
Başvuru tarihine kadar ürettikleri profesyonel ve/veya okul projelerini, yaratıcı işlerini jüri üyeleriyle paylaşmaya olanak sağlayan dijital veya basılı görsel dosya; portfolyo istenilmektedir.

Tasarım disiplinleri dışından gelen adaylar için;
Mezun oldukları alan ile tasarım disiplinleri arasında muhtemel ortak çalışma konularına ilişkin bir değerlendirme metni istenilmektedir.