Caliris
Kullanıcı Deneyimi Araştırmaları - Research for UX

- Topics in User Research

- User Centered Design Research

- Research Through UX

- Research Methods For UX Design

- Technics & Methods to Understand Customer Needs

- User Research Method Selection Criterias

- Process Mapping Techniques; Customer Journay Map etc.

- Applying Sructured Methods, Frameworks, Models and Guidelines

 

Araştırma Metodları

 

Üniversite İçinden Yaralanılabilecek Ders:
SBE 501 Araştırma Yöntemleri (3 kredi)
DES 518 İleri Tasarım Araştırmaları