Caliris
Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Prensipleri - User Experience Design Principles

- Terms: UX, Usability & User Centered Design

- History of UX

- Patterns and Models of User Behaviour

- UX Leadership & Management & UX in Corparate Companies

- Technics & Methods to Identify Opportunities

- User Centered Design Project

- Evaluating Designs with Users

- UX Trends

 

Kullanıcı Deneyimi

 

Üniversite İçinden Yaralanılabilecek Ders:
NS 513 Kullanıcı Deneyimlemesi (3 kredi)